Linuxový příkazy | Vojtěch Hlaváček | Moje Srandy

Linuxový příkazy

S Linuxem moc kamarád nejsem, ale mám vlastní VPS a občasným zásahům na serveru se člověk nevyhne. Jelikož to ale není moc často, tak si sem zapisuji všechny i velmi banální příkazy s popisky jak fungují. :-)


sudo apt-get autoremove     promaže balíčky na serveru které se nepoužívají

du -hs * | sort -h     vypíše seznam složek dle velikost a seřadí

sudo apt-get clean     promaže cache u balíčků na server

df -h     vypíše obsazenost serveru a volné místo na disku

htop     vypíše aktuální stav serveru a zatíženost

swapoff -a && swapon -a     smaže swap